تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان تدریس خصوصی ریاضی شهریار اشرفی 09396763831 http://tadris-riyazi.mihanblog.com 2020-05-26T12:32:55+01:00 text/html 2015-10-02T01:21:24+01:00 tadris-riyazi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی ویژه ورودی مدارس برتر http://tadris-riyazi.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8213327434/madaresbartar.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><font color="#990000" size="5"><b>تدریس خصوصی ریاضی</b></font><br><br>ویژه آزمون ورودی مدارس برتر<br><br>تدریس در سراسر تهران<br><br>توسط استاد برتر ریاضی<br><br><b><font color="#990000" size="6">09126886647</font></b><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-10-01T11:17:24+01:00 tadris-riyazi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی http://tadris-riyazi.mihanblog.com/post/85 <div align="center"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8214822276/riazi.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></div><div align="center"><font size="2"><br><font color="#990000" size="5"><b>تدریس خصوصی ریاضی</b></font><br><br>رزومه: شهریار اشرفی<br><br>مدرس برتر سال 93-94<br>مدرس رتبه های برتر کنکور<br>سابقه هشت ساله در زمینه تدریس<br>کارشناس ارشد دانشگاه تهران<br><br>برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید<br><font color="#663366"><b><font size="6">09126886647</font></b></font><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-09-30T11:12:17+01:00 tadris-riyazi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی ششم http://tadris-riyazi.mihanblog.com/post/84 <div align="center"><font size="2"><img src="http://s6.picofile.com/file/8214734034/sheshom.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی ششم" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></div><div align="center"><br><font size="2"><br><font class="text4"><b><font color="#006600" size="4">تدریس خصوصی ریاضی ششم</font><br><br>تقویت پایه ریاضیات</b></font><br><br><font class="text4"><b><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><b>به صورت گام به گام، هدفدار و کاملا مفهومی</b></font></font></font></font></font></b></font><br><br><font class="text4"><b>برطرف کردن ضعف های سال های گذشته</b></font><br><br><font class="text4"><b><font class="text4"><b>بالا بردن درک ریاضیات و هوش تجسمی</b></font></b></font><br><br><font class="text4"><b><font class="text4"><b>براساس آخرین تغییرات کتب درسی</b></font></b></font><br><br><b>توسط اساتید برتر ریاضی<br><br>تدریس خصوصی در تهران<br><br>شهریار اشرفی:<br></b><br><font color="#993300"><b><font size="5">09126886647</font></b></font><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2015-09-29T19:01:23+01:00 tadris-riyazi.mihanblog.com شهریار اشرفی تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران http://tadris-riyazi.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><b><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8213019350/riyazikonkur.jpg" alt="تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران" align="bottom" hspace="0" border="2" vspace="0"></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><font color="#000099" size="4">تدریس خصوصی ریاضی کنکور</font><br><br>با جدید ترین روش های تست زنی<br><br>به صورت کاملا مفهومی<br><br>در سراسر استان تهران<br><br>استاد برتر ریاضی<br><br>رتبه های دانش آموزان کنکور سال 94:<br>ریاضی فیزیک: 18 - 67 - 79 - 127 - 129 - 144 - 170 - 181 - 192<br>علوم تجربی: 39 - 47 - 56 - 98 - 114 - 127 - 155 - 169 - 187<br><br>مدرس برتر کنکور: شهریار اشرفی<br><font size="6">09126886647</font><br></font></b></div><b> </b>